“Az önmagunk feletti uralom nemcsak hogy nagyszerű erény,
de tápláló forrása minden más erénynek is.”
— Adam Smith